Въведи сумите от всички източници на приходи в твоя бюджет