Росица Вартоник e председател  на фондация „Инициатива за финансова грамотност“. Тя има дългогодишен опит в областта на публичните  комуникации и разработването и реализирането на финансови образователни програми

и нициативи.

Отговаряла е за публичните комуникации, финансовите образователни програми, както и за потребителския информационен център  на Комисията за финансов надзор (КФН)  от 2003 г.  до 2011 г. В периода 2002-2003 г. е била съветник по връзки с обществеността и публичното финансово образование към  Файненшъл маркетс интернешънъл, изпълняващи проект „Регулации на капиталовите пазари“, финансиран от USAID. Преди това, от 1997 г.  до 2002 г.,  Росица Вартоник е работила като експерт по връзки с обществеността и международно сътрудничество в „Българска фондова борса – София” АД.