Дипломиран финансов консултант, управител на S&I Consulting ЕООД

Росица Денева има практически опит повече от 17 години в кредитирането, застраховането, осигуряването, продажбите и консултирането.

През 2006 г. печели наградата на слушателите на БГ радио за най-добър консултант в банкирането. Завършила е  образование, курсове и специализации в областта на финансите, мениджмънта и банковото дело, както и в застраховането и осигуряването. Магистър по "Финасов мениджмънт". От 2010 г. е носител на званието Дипломиран Финансов Консултант, сертификат от Института на Дипломираните финансови консултанти (ИДФК) и от тогава започва самостоятелна дейност като независим  консултант и управител на S&I Consulting ЕООД - с основна дейност финансово ограмотяване, консултиране  и лично финансово планиране. Има множество постижения в защита правата на своите клиенти - потребители на финансови услуги. От 2013 е член на Financial Planners Association (FPA).