Колко пари ще отделиш за образованието на детето си?

Мравката: Правя си бюджет за образование. Колко ли струва да станеш образовано насекомо?

Щурецът: Не ми надувай главата. Образованието е безплаатно. А и чух, че може да вземеш пари от стипендии. А в детските градини дават ли се стипендии? Бих се записъл в две паралелно...

 

Детска градина, основно училище, гимназия, университет, следуниверситетско образование. Нужни са пари за учебни помагала, частни уроци, такси за обучение и т.н. Каква е общата сума?

На теория държавното обучение е безплатно. На практика обаче и там има всякакви такси, маскирани под формата на пари за чистене, празнични снимки, подаръци за преподавателите, частни уроци, алтернативни учебници, специални тетрадки и др. В детските градини, ако се избере целодневната програма с хранене, говорим за около 60 лв. Учебните помагала за училище/гимназия/университет могат да достигнат сумата от минимум 100 лв. на месец. Частните уроци за прием в гимназия или университет (минимум 20 лв. на урок) са допълнителна инвестиция, която повечето родители правят до матурата. Следват таксите за университетско образование, продължаващо често с една година за магистърска програма.

За да добием представа за общия размер на разходите на родителите, приехме 27 месеца за такси за детска градина (3 години по 9 месеца), 1 година (52 седмици) за частни уроци за кандидатстване в гимназия, 2 години (104 седмици) за частни уроци за прием в университета, 5 години за годишни университетски такси (основна специалност плюс магистър) и 17 години (8 за основно училище, 4 за гимназия и 5 за университет) от по 9 години ”инвестиции” за учебни помагала.

Понеже сумите за обучение се различават много в зависимост от претенциите и от формите на организиране на обучението (държавно, частно), предлагаме ти да си поиграеш с калкулатора по-долу, който ще ти издаде „фактура“ за един 20-годишен цикъл на обучение (детска градина, основно училище, гимназия, университет: такси + частни уроци + разходи за учебни помагала):


Ще пресметнете:

  • C1 - месечна такса за детска градина;
  • C2 - средна цена за частни уроци (1 урок) за постъпване в гимназия;
  • C3 - средна цена за частни уроци (1 урок) за кандидатстване в уиверситет ;
  • C4 - годишна такса за университет;
  • C5 - средна месечна цена за учебни помагала за основно училище, гимназия, университет.


Добави коментар чрез Facebook